Ditt språk är satt till Svenska. Är detta rätt?
Tillgängliga språk:
Press here for english.
X
Spara språk...
Du kan ändra detta senare.
Logga in
Skapa en vlogg

Regler och villkor
Senast ändrad: 2015-01-14
Vlogport International, Vlogport Sweden eller vlogport.com, vlogport eller VP.

Vlogport erbjuder alla privatpersoner och företag att skapa en vlogg. På vlogport kan man ladda upp vlogginlägg, omslagsbild och profilbild. Här kan du även följa vloggar samt gilla, revlogga och kommentera vlogginlägg.

VP kan inte garantera 100% upptider. Med upptider menas att vlogginläggen inklusive/eller videofilerna är tillgängliga alla tider på dygnet. Vi arbetar ständigt med att försöka hålla upptider kring 99% - 100%. VP tar inget som helst ansvar för inkomstförlust på grund av att våra servrar inte är online eller fungerar som utlovat. VPs servrar finns hos leverantören Inleed och vår upptid beror till största del på dem.

VP tar inget ansvar för eventuell inkomstförlust för annonsörer, vloggare, tredje person eller andra juridiska personer på grund av extraordinära händelser, som till exempel naturkatastrof, terroristattack eller hackerattack.

VP fungerar utmärkt i webbläsarna Safari, Chrome, Internet Explorer och Mozilla firefox med undantag för Mozilla firefox för OSX där det kan förekomma buggar när man ska spela upp vlogginläggen. Vi är fullt medvetna om det och vi arbetar på en lösning. VP är testad och fungerar utmärkt med upplösningen => 1280x720px.

Annonser
Vi på vlogport har annonser för att finansiera servrar, underhåll och administrativt arbete. All form av missbruk, det vill säga spamklick på annonser eller på något annat sätt försöka vilseleda vlogport eller våra annonsörer leder till omedelbar avstängning.

Mobbning
Det är inte tillåtet att på något som helst sätt trakassera, mobba, eller på något annat sätt försöka sprida negativa rykten eller negativa ord över våra användare. Vi på vlogport ser väldigt allvarligt på mobbning och trakasserier. Om detta förkommer kan det bli fråga om avstängning i första hand. Om kränkningen anses grov av VPs rimliga bedömning så kommer även en polisanmälas att lämnas in.

Integritet
VP lämnar inte ut information till tredje part, för att värna integritet. Vi behandlar användarnas uppgifter enligt personuppgiftslagen.

Regler
Riktlinjer för användning av vlogport:
1. Pornografiskt innehåll är strikt förbjudet
2. Uppmaning/faktisk diskriminering är strikt förbjuden
3. Rasism är olagligt enligt svensk lag och även förbjuden här
4. All form av spam är förbjudet
5. Försök till intrång i vårt datorsystem ser vi väldigt allvarligt på och kommer att följas upp med polisanmälan


Personuppgiftslagen
Publicering på internet behandlas inte särskilt i Personuppgiftslagen (PuL). De generella reglerna för publicering av personuppgifter gäller dock även internetpublicering. I löpande text på en webbsida är det i princip alltid tillåtet att publicera personuppgifter så länge informationen inte är kränkande. Vid varje tillfälle måste man således göra en samlad bedömning av informationens känslighet, syftet och spridningen och utifrån detta bedöma publiceringens konsekvenser. Avvägning mellan den enskildes behov av privatliv och allmänhetens intresse, får göras vid varje enskilt tillfälle.

Upphovsrätt
Att ladda upp något material som någon annan har skapat utan dennes medgivande är ett lagbrott. Alla vlogginlägg är under respektive vloggs ansvar, det vill säga den juridiska personen eller företagets. Vi på vlogport tar inget som helst ansvar varken moraliska eller juridiska vad gällande om någon av våra användare har begått ett lagbrott. Det vi kommer att göra vid misstanke om upphovsrättsbrott är att ta bort filen från vår server så fort det är rimligt att märka detta. Samt ge ut en varning. Upprepas detta så kommer kontot att tas bort med omedelbar verkan.

Ingår samtycke med vlogport
Som registrerad användare på VP samt besökare så har man tagit del av dessa villkor och godkänt dem. Bryter man mot reglerna kan detta resultera i repressalier så som avstägning och i värsta fall polisanmälan.

Cookies
Vlogport innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en hemsida med cookies få information om följande:
- Att webbplatsen innehåller cookies
- Vad cookies används till
- Hur cookies kan undvikas

Vlogport använder så kallade sessioncookies för att vårt system ska fungera korrekt. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar lagring av cookies.

Se nu till att ha så roligt som möjligt på vlogport. Vi vill ha en kultur där vi alla är glada och kärleksfulla.